Rohbau gradnja

U građevinarstvu su poznata dva načina izgradnje objekata nezavisno od toga koja im je namjena…

Kada investitor sa izvođačem dogovara izvođenje, dvije opcije koje su moguće i koje se nameću su: izvođenje radova prema predmjeru radova i naplaćivanje istih po situacijama izvedenih radova. Dakle, investitor sa izvođačem dogovori radove koje želi da budu urađeni (npr. građevinski ili npr zemljani) i na osnovu urađenih radova pravi se obračun izvedenog posla i taj posao se naplaćuje.

Dok je ključ u ruke, kao što i sam naziv kaže, način izgradnje gdje nakon izvođačevog završenog rada na objektu investitor samo treba da se useli u objekat.

Roh bau

Roh bau predstavlja stepen završenosti nekog objekta odnosno to je naziv za dio radova na objektu. Nastala je od njemačkih riječi roh (sirovo) i bau (gradnja), koja bi mogli da prevedemo kao gruba gradnja.

Po stepenu završenosti, dijeli se na tri kategorije:

  • niski,
  • srednji
  • visoki rohbau.

Niski rohbau obuhvata zemljane i građevinske radove te termoizolacione radove temelja. Građevinski radovi se podrazumijevaju bez pregradnih zidova.

Srednjim rohbauom se smatra niski rohbau + izrada krovišta i limarski radovi na objektu.

Visoki roh bau podrazumijeva niski i srednji roh bau sa svim ostalim pratećim radnjama i radovima koje od useljenja dijele završni slojevi poda, sanitarije, keramika i namještaj.

Laički rečeno, roh bau je objekat koji ima vanjske zidove i na kojem je urađen krovni pokrivač odnosno grubi radovi bez ikakvih dodatnih radova u unutrašnjosti objekta.

Ključ u ruke

Kao što i sam naziv kaže, ovaj način izgradnje objekta podrazumijeva da investitor sa izvođačem radova dogovori sve detalje u i na objektu, izvođač daje informaciju investitoru o vremenu trajanja izvođenja radova i nakon što prođe taj period objekat je spreman i investitor se odmah useljava.

Dakle, ključ u ruke podrazumijeva useljenje čim izvođač završi sa radovima na objektu, bez ikakvih dodatnih ulaganja.

Nekada je slučaj da investitor sa izvođačem dogovori apsolutno sve radove uključujući i namještaj.

Sistem ključ u ruke je uglavnom primjenjivan kada je u pitanju stanogradnja odnosno kupovina stanova jer u većini slučajeva, u više oko 90%, budući vlasnici stanova novogradnje ulaze u gotove stanove kojima nedostaje samo namještaj.

Prednosti i mane

Kao i svaki način i sistem građenja ili uređenja objekata, tako i oba navedena (roh bau i ključ u ruke) imaju prednosti i mane u odnosu na ovaj drugi. U zavisnosti od toga kakve su želje i potrebe investitora zavisi i to koji sistem će više odgovarati.

Roh bau za razliku od sistema ključ u ruke, može potrajati puno duže posebno ako se traži različiti izvođači za različite faze izvođenja objekta.  Međutim, kada se objekat izvodi po sistemu roh bau moguće je nadgledati radove i kontrolisati radnike u slučaju da nešto ne rade onako kako je to investitor zamislio što nije slučaj sa ključ u ruke načinom izgradnje jer tu investitor ne vidi objekat dok ne bude gotov u potpunosti.

Danas se sve više, barem kada je u pitanju stanogradnja, koristi sistem ključ u ruke jer je izvođačima, a i investitoru koji gradi objekat mnogo isplativije u finansijskom smislu raditi na taj način nego na roh bau.
U odnosu na roh bau, sistem ključ u ruke je mnogo skuplji.

Ako dođe do određenih promjena, investitor koji nadgleda radove odnosno investitor koji gradi objekat po roh bau sistemu će biti u većoj prednosti u odnosu na onog koji se odlučio za ključ u ruke jer će već biti upoznat sa stanjem na gradilištu i ostalim (ne)predvidivim situacijama.

Roh bau ili ključ u ruke

Stara izreka kaže da svaka roba ima svog kupca, i ona je itekako primjenjiva kada je u pitanju dilema između ova dva načina izgradnje.

Čest je slučaj da se investitor odluči na roh bau jer na taj način ne mora odjednom da plati izvođenje cijelog objekta nego dio po dio.

Dakle, kao i u većini stvari, finansije su te koje diktiraju mnogo toga. Ako investitoru finansije ne predstavljaju nikakvu prepreku, a ujedno i želi da se useli u budući objekat što je prije moguće onda je ključ u ruke mnogo bolja opcija za njega nego roh bau.

Dakle, izbor između ova dva načina gradnje će zavisiti isključivo od ambicija i želja investitora ali isto tako i njegovih finansija.

Kada je u pitanju stanogradnja preporučuje se sistem ključ u ruke, dok je za izgradnju individualnih porodičnih objekata odabir na volji investitora jer gradi objekat samo i isključivo za sebe i svoju porodicu što nije slučaj sa stanogradnjom.

Vasa reklama ovdje