Nasmijan majstor

Prvi koraci grube gradnje počeli su sa salijevanjem šahta za priključak vode u oktobru 2022. Tokom izvođenja ograde sa zadnje strane placa, iskoristili smo priliku da iskopamo i salijemo vodovodni šaht, te postavimo poklopac veličine 60×60 cm.

Slijedio je iskop kanala od šahta do vodovodne cijevi, a zatim po dobijanju građevinske dozvole i priključak vode.

Priključak struje će prvo biti privremeni na banderi ispred placa, ali nakon nekog vremena slijedi prebacivanje na podzemni priključak struje.

Početak gradnje

Kasnimo sa početkom gradnje u ovom trenutku (7. mjesec) već 2.5 mjeseca. April 2023. se okišao, maj i jun još više.

Naime gradnju smo trebali da krenemo početkom aprila. Svakodnevne kiše uzrokovale su visok vodostaj Save, a posljedično i visoke podzemne vode.

Zbog ovih razloga nismo mogli da krenemo u iskop temelja jer bismo napravili bazen. Naš vodovodni šaht dubok 1 metar je tokom ova dva mjeseca konstantno imao oko 10 cm vode. Kod komšije je šaht dublji i on je imao oko 40 cm vode.

Majstor vidjevši to, okolno zemljište, kao i činjenicu da smo uradili 1,2 metra visinu nasipanja zemlje, postao je nesiguran u odabranu vrstu temeljenja po projektu (temeljne trake), pa je preporučio da uradimo geomehaniku tla.

Unajmljujemo Geomehanika DOO i njihov elaborat daje sugestiju da radimo temeljnu ploču ili da temeljenje trakastim temeljima radimo na dubini od 2.2 metra i to nakon micanja našeg nasipa (naknadno saznajemo da je komšijina kuća još iz doba bivše države temeljena na dubini od 2.1 metar, a druga pored njega na dubini od 2 metra prije nasipa…

Površnim izračunom količine betona i željeza za temeljne stope, trakaste temelje, nadtemelje i ploču od 20 cm zaključujemo da cijena ispada ista ili slična kao da radimo temeljnu ploču. Odlučujemo se za temeljnu ploču, te se statika objekta radi nanovo.

Temelji

U julu 2023. vodostaj Save napokon pada ispod 4 metra (bio je 7,5 metara). Majstor Bašić dolazi postavlja nanosnu skelu i određuje nulte visine te zakazuje iskop temelja.

Iskop

Goran Vudrag, čovjek koji se pokazao kao pravi izbor za ovaj posao, dovozi mašine i kreće u iskop po majstorovim upustvima.

Iskopanu zemlju preuzima novi komšija koji je kupio plac preko puta nas i koji je instantno krenuo u gradnju, tako da nismo imali problema sa odvozom.

Nakon 2 dana iskopa i nakon što je majstor “aminovao” nasipanje, Kulaga Kop iz Dervente kreće sa dovozom kamena i tampona.

Tokom sledeća tri dana, nasipali smo i valjali tampon svakih 20-30 cm. Proces smo ponavljali dok nismo došli do nulte visine (visine od koje kreće temeljna ploča).

Zadnji sloj umjesto krupnije granulacije, nasipamo i valjamo fini tampon granulacije 32. Cijeli posao pripreme terena i nasipanja bio je gotov za oko 5 dana.

Podložna ploča

Nakon što smo napokon izašli iz zemlje majstor pristupa vraćanju dimenzija objekta sa nanosne skele i prvo radi podložnu ploču.

Naime temeljna ploča po projektu ide na 10 cm podložnog betona preko koje ide hidroizolacija.

Ta podložna ploča je šira sa svih strana od glavnog temelja za oko 15 cm. Iz razloga da se za nju može pravilno zavariti hidroizolacija sa strane zidova temelja.

Majstor Bašić u odnosu na projekat pravi jednu promjenu. Odlučuje da hidroizolaciju stavi u podložni beton između dva sloja betona od 5 centimetara. To čini iz razloga zaštite, naime tokom vezanja armature postojaće bezbroj prilika da oštetimo hidroizolaciju, pa je ovo praktično rješenje za taj problem.

Prvo je išalovao 5 cm podložni temelj, nakon čega je izliveno 7 kubika betona. Par dana nakon toga povarili su bitumensku ljepenku v4 preko cijele površine, a zatim išalovali dodatnih 5 cm podložnog temelja te izlili još 7 kubika betona.

Temeljna ploča

Na podložnoj ploči po projektu veže se armatura. Na preporuku majstora umjesto peolki ili vilica (kako li se već zovu o.a.) po obodima ploče, stavljamo prave korpe.

Postoje dve zone armature, gornja i donja, svaka ima svoju ulogu ali o tome u nekom drugom tekstu.

Nakon postavljanja prve zone mreža, dolazi majstor za vodu i razvodi unutar ploče cijevi za kanalizaciju, dovode i odvode.

Odlučujemo da postavimo cijev fi 50 skroz od šahta kroz cijelu ploču do mjesta za razvodu za vodu i kroz nju povlačimo alkaten cijev za vodu.

Ovo činimo iz razloga da u budućnosti zbog nekog potencijalnog kvara ne moramo štemati i lupati temeljnu ploču.

Od armature formiramo buduća betonska platna, stubovi i vertikalni serklaži.

Postavljamo gornju zonu armature, šalujemo obode, te izlijevamo 56 kubika betona. Takođe i uzimamo kontrolnu kocku betona za analizu.

S obzirom na ljetno vrijeme, vodimo računa o njegi betona, te ga hidriramo svaki sat tokom prvog dana i svaka dva tokom drugog dana. Treći dan počinje kiša te nam olakšava posao :).

Nakon što smo odšalovali ploču naručujemo bitumensku hidroizolaciju koju majstor postavlja po cijeloj visini od 40 cm temljne ploče, a sa blagim preklopom ispod budućih zidova. Hidroizolacija sa strane se vari za hidroizolaciju na podložnoj ploči, što bi u budućnosti trebalo da spriječi prodor vlage u temeljnu ploču ali i kapilarnu vlagu ispod temelja (uprkos kamenu i šljunku).

Sa ovim koracima završena je izrada temeljne ploče za našu kuću.

Zidanje

Zidanje je krenulo 28 dana nakon završetka temeljne ploče. Zajedno sa majstorom ucrtavamo prostorije i sve otvore koji imaju parapet 0.

Ovdje već počinjemo da naziremo neke stvari koje nismo mogli vidjeti na papiru, poput veličine prostorija u stvarnosti, širine vrata, te same organizacije prostora.

Pravimo minimalne izmjene u odnosu na projekat. Smanjujemo staklenu stijenu prema dvorištu, proširujemo dvoja vrata, mičemo mali pregradni zid u kotlovnici/ostavi, pomjeramo zid u kupatilu za 12.5 cm prema ostavi. Ovo sve činimo iz praktičnih razloga koje smo tek mogli uočiti na terenu nikako na papiru. Nijedan od ovih koraka ne narušava statiku objekta.

Nakon ovih prvih koraka Polet Komerc iz Dervente dovozi materijal, a majstori kreću sa zidanjem. Sudeći prema pažnji koju su majstori posvetili prvom redu cigle, čini mi se da je on izuzetno bitan.

Nakon što smo došli na visinu parapeta prozora, morao sam da donosim neke odluke koje se nisu poklapale sa projektom. Npr da bi prozor u centimetar bio po projektu kao i visina etaže morali bi rezati veliku količinu blokova, pa sam odlučio da to zaokružimo na najbliži broj da bismo izbjegli taj dodatni posao.

Dva prozora u ostavi spajamo u jedan takođe iz praktičnih razloga. Visina etaže sa projektovanih 3 metra odlazi na 3.05, a što nam ne igra ulogu zbog spuštenog stropa.

Pri svemu ovome majstor vodi računa o visini estriha u prostorijama, te visini vrata.

Već sam rekao da smo imali dve ista tipa i veličine blokova od dva različita proizvođača i to primarno Nexe i manji broj Zorka Opeke. Majstorima se više svidjela Zorka Opeka, smatrali su da je precizniji blok i manje krt, te ga manje oštećujemo. Inače količina otpada je bila minimalna, moguće i zbog kvalitete blokova ali i majstora.

Nakon što su zidovi formirani tj sazidani, majstori šaluju platna, stubove, vertikalne i horizontalne serklaže i jedan stub samac ispred vrata.

U ovom koraku pravimo još jednu izmjenu, a to je da horizontalni serklaž proširujemo cijelom dužinom prednje strane kuće u cilju da spojimo platno sa jednim stubom.

Beton klasično njegujemo.

Nakon ovoga kreće priprema za prvu armirano-betonsku ploču. Majstori dovoze potporne stubove i gomilu dodatne oplate.

Trebam napomenuti da tokom cijelog ovog procesa, nikad nisam vidio gradilište tako uredno, složeno i počišćeno. Za ovo pohvale majstorima.

Prva armirano-betonska ploča

Nakon što smo rašalovali i očistili oplatu, kreće priprema za prvu ploču. Postavljaju se stubovi, oplata i taj dio ide vrlo brzo.

Međutim dolaskom do prednjeg dijela ploče uviđamo grešku koju u prvi mah mislimo da smo mi napravili. Naime jedan od gornjih vanjskih zidova ne naslanja se na stubove u dužini većoj od 7 metara, bukvalno ide pored njih za 25 cm.

Pregledom projekta vidimo da je statičar vjerovatno i tu predvidio platna 50×25 cm ali iz nekog razloga ostavio je stubove 25×25 cm. Kontaktiramo arhitektu i statičara te se obojica slažu da to ispravimo. U dva dana uklanjamo 25 cm na dva zida, bušimo rupe u temeljnoj ploči, armiramo stubove, te nastavljamo sa prvom pločom.

Tokom armiranja prve ploče pravimo neke manje izmjene. Na preporuku majstora iznad garaže zbog velikog otvora dodajemo skrivene grede i to dvije po sredini unakrst. Jedan stub ne umrtvljujemo, ne prekidamo nego ga nastavljamo dalje.

I ovdje armaturnu mrežu postavljamo u dvije zone.

Nakon prve zone pored vodoinstalatera, dolaze i električari, kumov kum 🙂 i njegov kolega te postavljamo bužire po projektu rasvjete sa manjim izmjenama. Planiramo glavni ormar, i rasteretne table, te postavljamo sve razvodne kutije.

Kroz bužire odmah provlačimo i potrebne kablove, jer uvijek postoji mogućnost da ćemo neki bužir oštetiti daljnjim radovima.

Ovom prilikom naručujem i CAT 6 UTP kabel, te ih vučemo do svake prostorije, a do dnevne sobe čak dva. Više o ovome možete pročitati ovdje.

Sve ulaze u razvodne kutije silikoniramo, a njih i bužire dobro učvršćujemo, da ne bi bilo neplaniranog pomjeranja prije betoniranja.

Vodoinstalater izračunava mjesto za vertikalu i tu ostavljamo otvor u rupi umjesto betoniranja cijevi, najviše iz razloga modularnosti i praktičnosti uklanjanja mogućih budućih kvarova.

Majstori postavljaju gornju zonu armature, šaluju ploču i odrađuju završne radove.

Doživljavamo i manji problem. Naime, betoniranje ploče zakazujemo za ponedeljak 27. 11. 2023., beton naručujemo 5 dana prije, ali nam betonara javlja veče prije da nisu sigurni hoće li imati dovoljno betona i da će nam detalje javiti ujutro.

Ujutro se najava obistinjuje, majstor se nervira, planirani ručak nakon posla se hladi, a ja pomišljam da je možda bilo bolje da majstor ugovara sav beton :).

Uglavnom betonara nas pomjera za četvrtak, i srećom taj dan prolazi sve bez problema. Za ploču odlazi 29 kubika betona.

Tokom betoniranja uzimamo kocku koju ćemo nositi na analizu u Banja Luku, ali o tome u nekom drugom članku.

Sa ovim radovima završavamo ovu sezonu, jer već od sledeće sedmice najavljuju minuse koji nisu pogodni za zidanje mortom. Radove na sledećem završnom spratu ostavljamo za Maj 2024. godine.

Nastaviće se…

 

Vasa reklama ovdje