Poslednjih 10tak godina nastala je prava eksplozija korisnika koji se griju na pelet, pa tako i interes ljudi o standardima vezanim za pelet. To je otišlo toliko daleko da kada su 2022. godine skočile cijene peleta, ljudi su bukvalno bili ogorčeni situacijom.

Ipak ovaj članak nije o cijenama peleta nego o njegovoj standardizaciji. Neću ulaziti u debatu da li kupiti A1 ili A2 pelet… Jer postoji mnogo faktora na osnovu kojih bi trebalo donijeti odluku,, npr. postoji mogućnost da su dve marke peleta jako blizu jedne drugoj po karakteristikama ali da jedan upada u A1 klasu, a drugi zamalo ne, te da mu cijena bude znatno niža.

Ukratko ovdje ću objasniti kakva je razlika između A1 i A2 peleta, te šta te dve oznake predstavljaju…

Šta je pelet?

Ukratko pelet je presovana drvena piljevina osušena na odgovarajuću vlažnost. Kako je presovana pod visokim pritiskom, lignin iz drveta vezuje piljevinu u čvrstu cjelinu, bez potrebe za ikakvim vezivnim sredstvima.

Ovako nastao proizvod je visoko kalorično gorivo za peći i kotlove, a koje su zahvaljujući automatici izuzetno zahvalne za rezidencijalne korisnike.

Sam pelet se pakuje u vreće težine 15 kg, a zatim se 70 takvih vreća pakuje na paletu. To ga čini jednostavnim za transport ali i punjenje u peći.

Glavne prednosti peleta su praktičnost pri upotrebi, lako skladištenje, visok iznos kalorija, dobro sagorijevanje i mali ostatak pepela.

Šta predstavljaju oznake A1, A2?

Evropska unija je donijela niz standarda vezanih za pelete. Poslednji standard vezan za pelet je onaj pod nazivom ISO/FDIS 17225-2:2020(E) iz 2020. godine. Upravo ovaj standard definiše klase i kvalitete peleta koji se prodaju u EU, ali posljedično i kod nas.

Prema ovom standardu A1 i A2 su klase peleta, a glavna razlika između A1 i A2 peleta je količina pepela koja smije nastati nakon sagorijevanja.

Razlike između A1 i A2 peleta

Za razumijevanje razlika ispod potrebno je da prvo pogledate ovu ilustraciju:

Dijelovi stabla
dav

Pelet A1 klase mora imati pepela manje ili jednako od 0,7% od ukupne mase drveta (700 grama pepela na 100 kilograma peleta).

Pelet A2 klase mora imati pepela manje ili jednako od 1,2% od ukupne mase drveta (1200 grama pepela na 100 kilograma peleta).

A1 pelet mora biti pravljen od čistog debla, smije da sadrži koru drveta ali i ne mora ako proizvođač želi da postigne još veći kvalitet. Može da se pravi od ostataka čistog debla, upotrebljenog u nekoj industriji. Ne smije da se pravi od krune drveta, grana i korijena.

A2 pelet smije biti pravljen od cijelog stabla i debla i krune i svih grana. Može biti i samo od ostataka recimo samo od krune ili samo od grana. Ne smije da se pravi od korijena drveta.

I jedna i druga klasa peleta ne smiju da se prave od hemijski obrađanog i farbanog drveta.

Neznatno se razlikuje mehanička čvrstoća zavisno od klase, ali i dužine unutar klase.

Ostale karakteristike su iste za obe vrste peleta. I A1 i A2 dolaze u dve standardne debljine 6 i 8 milimetara. I jedan i drugi ne smiju biti kraći od 3,15 milimetara niti duži od 4 milimetra. Moraju imati vlažnost manju od 10%, energetsku vrijednost veću od 4,6 kW po kilogramu.

Prilažem tabelu sa razlikama u specifkacijama A1 i A2 peleta po standardu iz 2020. godine.

NormaENplus A1ENplus A2
Debljina6 (+-1) mm6 ili 8 (+-1) mm
Dužina3,15 mm <=L <= 40 mm3,15 mm <=L <= 40 mm
Gustoća>= 600 kg/m³>= 600 kg/m³
Energetska vrijednost >= 4,6 kW>= 4,6 kW
Vlažnost<= 10%<= 10%
Količina sitnih komada (<3,15 mm)<= 1%<= 1%
Ostatak pepela nakon gorenja<= 0,7 %<= 1,2 %
Mehanička čvrstoća<= 98 %<= 97,5 %
Talište pepela>=1200 °C>=1100 °C

Ostali peleti

Treba reći da pelet generalno može da se napravi i od korijena drveta, hemijski obrađenog drveta, trske, slame, ostataka uljanih žitarica ili čak i uglja, međutim takav pelet ne može dobiti A1 i A2 sertifikat.

Referenca:

Vasa reklama ovdje