Iako kod nas mnogima balkon, terasa i lođa predstavljaju sinonime, ove stvari nisu jednake i u građevinarstvu se razlikuju.

Evo glavnih opisa i u čemu se razlikuju:

Terasa

Terasa je bilo kakav otvoreni popločani prostor koji dopunjuje objekat. Može biti u ravni pločnika, prizemlja, ali i na spratu ili krovu. Terasa može biti natkrivena ili nenatkrivena, ali ne može biti zatvorena. Najčešće terase su potpuno otvorene bez krova sa ogradom po rubovima.

Balkon

Balkon je otvoren ili ograđen prostor koji strši tj. isturen je iz konstrukcije samog objekta, a koji se nalazi iznad visine nogostupa. Može biti poduprt stubovima ili oslonjen nag rede.

U našem jeziku riječ balkon je stigla od talijanske riječi balcone, a u talijanski je došla od persijske riječi balkaneh.

Francuski balkon

Iako nazvan balkon, u doslovnom smislu riječi francuski balkon nije balkon.

Francuski balkon je prozor koji ide od dna prostorije do standardne visine balkonskih vrata. Nema balkonsku ploču na koju možete izaći, a sam prozor je zaštićen sigurnosnom ogradom.

Lođa

Ako je terasa ograđena sa tri strane i otvorena sa jedne i ako je u ravni fasade onda je to lođa (ponegdje se naziva i loža).

Riječ potiče od talijanske riječi loggia, a postala je popularna u stambenoj arhitekturi 20tog stoljeća.

Trijem

Trijem je natkriven prostor, koji sa jedne strane ima zid, a sa druge niz stubova. Najčešće se nalazi na ulazu u objekat ali to nije nužna karakteristika. Može se reći da je trijem vrsta terase.

Vasa reklama ovdje