Ovdje možete pronaći kalkulator za izračun cijene potrošene struje u Republici Srpskoj po novim cijenama koje važe od 01.01.2023. godine. Kalkulator računa samo potrošnju struje u domaćinstvima, ne i industrijsku potrošnju.

Uputstvo za jednotarifno brojilo

U polje Tarifa 1 unesite cijelokupan iznos potrošene električne energije.

Uputstvo za dvotarifno brojilo

Ako imate dvotarifno brojilo:

  • u Tarifa 1 polje unesite iznos potrošene električne energije po većoj tarifi
  • u Tarifa 2 polje unesite iznos potrošene električne energije po nižoj tarifi

Ukupna cijena će se automatski izračunati i biti prikazana u crvenom polju “UKUPNA CIJENA SA PDV”. Iznad tog polja ćete imati učešće raznih stavki u ukupnoj cijeni.

Kalkulator izračuna potrošnje struje u Republici SrpskojOBRAČUN
KM
KM
KM
KM
KM
KM

Legenda

  • Mrežarina – Naknada za upotrebu električne mreže
  • Energija – Ukupna cijena isporučene električne energije
  • Usluga – Usluga snabdijevanja ???
  • OIE – Naknada za obnovljive izvore energije

Ovaj proračun je informativnog karaktera. Za detaljne informacije oko izračuna i potrošnje kontaktirajte elektrodistribuciju RS na besplatni telefon 080050120 ili vašu lokalnu elektrodistribuciju. 

Takođe sam pripremio kratku tabelu struje sa zaokruženim brojem potrošnje u kilovatsatima.

Potrošnja kWh Cijena KM
100 kWh 27,53 KM
200 kWh 39,93 KM
300 kWh 52,33 KM
400 kWh 64,74 KM
500 kWh 77,14 KM
600 kWh 93,87 KM
700 kWh 110,6 KM
800 kWh 127,33 KM
900 kWh 144,06 KM
1000 kWh 160,79 KM
1100 kWh 177,52 KM
1200 kWh 194,26 KM
1300 kWh 210,99 KM
1400 kWh 227,72 KM
1500 kWh 244,45 KM
1600 kWh 274,04 KM
1700 kWh 303,63 KM
1800 kWh 333,22 KM
1900 kWh 362,81 KM
2000 kWh 392,4 KM
2500 kWh 540,34 KM
3000 kWh 688,29 KM

Cijene struje u Republici Srpskoj

Od 01.01.2023. došlo je do promjene u tarifiranju električne energije.

Za domaćinstva sa jednotarifnim brojilom postoje tri kategorije potrošnje sa različitim cijenama po kWh. Ne postoje više ljetnja i zimska tarifa.

  • I kategorija do 500 kWh sa cijenom 0,0544 KM po kWh
  • II kategorija od 501 do 1500 kWh sa cijenom 0,0914 KM po kWh
  • III kategorije više od 1500 kWh  sa cijenom od 0,2013 po KM/kWh

Za domaćinstva sa dvotarifnim brojilom cijene su sledeće

 

Vasa reklama ovdje