Kamena vuna ili stiropor

Kada su u pitanju kontaktne fasade, prva nedoumica na koju sam naišao je izbor termo-izolacionog materijala za fasadu…

Glavna funkcija fasade je toplotna izolacija kuće, zimi je toplije, ljeti svježije. Fasada može da uštedi enorman novac kroz grijanje, ali i solidne sume novca kroz uštedu energije za hlađenje kuće ljeti.

Kontaktna fasada kod nas poznata i kao demit fasada je kompletan sistem toplotne izolacije objekta.

Ilustracija: Prof. dr Dragica Jevtić

Sastoji se od niza slojeva, a glavni sloj je termo-izolacioni sloj, koji se kod nas na balkanu najčešće radi sa nekim od sledećih materijala:

 • ekspandirani polistiren (stiropor)
 • neopor (grafitni stiropor)
 • kamena vuna
 • multipor
 • ekstrudirani polistiren (stirodur)

Svaki od navedenih materijala ima svoje prednosti i mane, a u ovom članku ću probati da sumiram one koje se najčešće vezuju za svaki od ovih materijala. U daljnjem članku vrijednosti ƛ i µ su bolje ako su manje.

Stiropor

Ekspandirani polistiren poznatiji u narodu kao stiropor je materijal koji se koristi najčešće kao izolator u kontaktnim fasadama. Stiropor je u principu plastična pjena i dobija se preradom nafte.

Glavni razlog popularnosti je njegova niska cijena i dobra izolaciona svojstva. Toplinska provodljivost ƛ mu se kreće od od 0,035 do 0,040 W/(mK). Ne gubi ova svojstva kvašenjem.

Glavna mana mu je neotpornost na požar i paronepropusnot. Faktor otpora vodene pare mu iznosi visokih µ = 30-70.

Koristi se za izolaciju krovova, plafona, zidova i podova.

Izmislila i patentirala ga je njemačka kompanija BASF 1951. godine pod imenom STYROPOR, a sa rastom popularnosti ime je postalo sinonim za sve ekspandirane polistirene.

Prednosti

 • niska cijena
 • slabo upija vlagu (skvašen ne gubi termo-izolaciona svojstva)
 • izuzetan izolator
 • lagan
 • lak za obradu

Mane

 • topiv na 80 C (većini novih stiropora dodaju se aditivi da bi postali samogasivi inače su zapaljivi)
 • paro-nepropustan
 • nepostojan (ima rok trajanja)
 • neotporan na hemikalije
 • fasade podložne insektima

Neopor (grafitni stiropor)

Grafitni stiropor je ekspandirani polistiren sa dodatkom grafita. Grafit raspršuje putanju termalne radijacije i samim tim ovaj stiporor ima bolja toplotna svojstva.

Odoka, od običnog stiropora je bolji po izolacionim svojstvima za 10%.  Toplinska provodljivost ƛ mu je 0,032 W/(mK).

Ovo u praksi znači da za isti željeni toplotni koeficijent možete napraviti tanje i elegantnije zidove koristeći ga umjesto bijelog stiropora.

Glavna osobina mu je njegova karakteristična siva boja. Koristi se za izolaciju zidova, krovova i plafona i obično je dosta skuplji od običnog bijelog stiropora.

Kao i bijeli, i ovaj stiropor je patent njemačke kompanije BASF i to pod nazivom NEOPOR, a većina proizvođača ga proizvodi po licenci.

Prednosti

 • slabo upija vlagu
 • izuzetan izolator
 • lagan
 • lak za obradu

Mane

 • topiv na 80 C (većini novih stiropora dodaju se aditivi da bi postali samogasivi inače su zapaljivi)
 • paro-nepropustan
 • nepostojan (ima rok trajanja)
 • neotporan na hemikalije
 • viša cijena

Kamena vuna

Kamena i staklena vuna su vrste mineralne vune koja se dobijaju izvlačenjem niti kamena bazalta ili kvarca na visokim temperaturama. Staklena vuna se dobija od kvarca na 1350 stepeni celzijusa, a kamena od bazalta na 1650 stepeni celzijusa.

Kamena vuna se koristi za izolaciju krovova i zidova. Staklena samo za izolacije potkrovlja i plafona.

Vuna ima veću čvrstoću od stiropora, bolji je izolator – toplinska provodljivost ƛ joj je od 0,03 do 0,045 W/(mK) i kod kvalitetne vune je u rangu ili bolja od grafitnog stiropora. Paropropusna je – faktor paropropusnosti je 1, te je izuzetan zvučni izolator.

Glavna mana kamene vune je da jednom skvašena kamena vuna drastično gubi svoja izolaciona svojstva, samim tim treba voditi računa o kvaliteti gradnje ali i recimo vremenskim uslovima tokom ugradnje kamene vune.

Prednosti

 • nezapaljiv materijal
 • izuzetan izolator (bolji od stiropora)
 • trajan
 • izuzetan zvučni izolator
 • lagan
 • paropropustan
 • otporna na hemijske nadražaje
 • otpornost na štetočine i insekte

Mane

 • gubi performanse kvašenjem
 • komplikovanija ugradnja u odnosu na stiropor
 • cijena

Multipor

Multipor je termoizolacioni plino-beton kompanije Xella (Ytong). Multipor se dobija istim procesom proizvodnje kao i Ytong blokovi i principu slična stvar, samo sa većim procentom vazduha i manjom nosivošću.

Toplotna provodljivost mu je λ = 0,045 W/(mK), što je 10% lošije od stiropora. Međutim za razliku od stiropora multipor je kao i vuna izuzetno paropropustan i negoriv materijal. Bolji je zvučni izolator od stiropora, ali je dosta lošiji od mineralne vune.

Multipor se koristi za izolaciju zidova, plafona i krovova.

Xella ga reklamira kao dobar izbor za rekonstrukciju i izolaciju starih objekata te bilo kojih objekata gdje smo prinuđeni raditi unutrašnju izolaciju.

Prednosti

 • negoriv materijal
 • dobar izolator
 • trajan
 • lako obradiv
 • paropropustan
 • otporan na hemijske nadražaje

Mane

 • lošiji izolator i od stiropora i od kamene vune
 • izuzetno skup

Ekstrudirani polistiren – stirodur

Ekstrudirani polistiren poznatiji u narodu kao stirodur je materijal sličan stiroporu. Takođe se dobija preradom nafte.

Vodonepropustan i paronepropustan je, otporan na vlagu, dosta trajniji od stiropora ali je zapaljiv.

Iz ovih razloga koristi se za izolaciju temelja, mrtvih ploča ali i dijelova objekta koji se nalaze pod zemljom poput podruma.

Toplinska provodljivost mu je u granicama između 0,029 i 0,039 W/(mK), a faktor otpora vodene pare iznosi 80-250.

Prednosti

 • niska cijena ali skuplja od stiropora
 • otporan na vlagu
 • paro-nepropustan (za izolaciju temelja ovo je prednost)
 • izuzetan izolator
 • lak za obradu

Mane

 • zapaljiv
 • paro-nepropustan (za izolaciju zidova ovo mu je kritična mana)

Dodatne alternative

Za kontaktne fasade se pored navedenih materijala koristi ili se nekad koristio i još cijeli niz drugih izolacionih materijala, poput:

 • drvenih vlakana
 • plute
 • sendvič panela punjenih poliuretanskom pjenom
 • celuloze
 • slame
 • ovčije vune

Ili materijala budućnosti:

 • vakumskih izolacionih ploča
 • aerogelova raznih tipova
 • plinom punjenih ploča

Svaki od ovih materijala imaju određene prednosti i mane. Ono što je zajedničko svima je da rješavaju određeni problem i imaju konkretne primjere primjene. Pisati o njima prelazi opseg ovog članka, moje vrijeme i laičke mogućnosti da o istima donesem brze i pouzdane zaključke…

Treba spomenuti i ventilirane fasade. Koriste se obično na većim poslovnim objektima ili skupljim kućama pa ih za naše potrebe nisam razmatrao. Ali važe za bolju alternativu demit fasadama.

Zaključak

Rekao bih da je apsolutni izbor iz gore navedenog kamena vuna, ali samo za određeni stvari. Tako npr. ako već biram izabrao bih kamenu vunu za izolaciju svega osim temelja, tu bih postavio stirodur.

Po mom mišljenju kuće izolovane sa stiroporom bi trebale da imaju neki vid ventilacije, da bi postigle isti kvalitet življenja kao kuće izolovane kamenom vunom ili multiporom. Sa tim da je multipor u svim mojim raspitivanjima ispadao jednostavno preskup za ono što nudi.

Reference

Vasa reklama ovdje