Penzle i četke

Samo posjedovanje doma i briga o istom predstavlja veliku odgovornost, ali ukoliko želimo da očuvamo kvalitet i dugovječnost našeg doma potrebno je da ga održavamo na adekvatan način. To podrazumijeva tekuće i investiciono održavanje objekta.

Tekuće održavanje doma obuhvata sve poslove i radove koji se sprovode u toku godine, na mjesečnom ili dnevnom nivou, što za cilj ima prevenciju kvarova, kao i njihovu sanaciju. U tekuće održavanje doma spada zamjena sanitarija, radijatora, krečenje, farbanje, održavanje krova, instalacija.

Investiciono održavanje jeste ulaganje u objekat i održavanje koje se sprovodi na otprilike 10 godina. Investiciono održavanje ima za cilj da se unaprijede uslovi korištenja zgrade i uglavnom predstavljaju građevinsko – zanatske radove.

Jako je bitno redovno provjeravati i održavati eksterijer, uređaje za grijanje i hlađenje, kao i vodovodne, bezbjedonosne i električne sisteme. Redovna kontrola ispravnosti ovih stavki pomaže u sprečavanju kvarova, ali i uštedi novca i održavanju doma u odličnom stanju.

Na ovaj način se, pomoću održavanja i sanacije kvarova, omogućava očuvanje doma kakav je bio na početku gradnje. Tako se čuva i kvalitet, ali i tržišna vrijednost doma, što može biti izuzetno bitno ukoliko želimo da prodamo nekretninu jednog dana. Ukoliko nema održavanja doma, opada njegova tržišna vrijednost.

Tekuće održavanje objekta

Tekuće održavanje objekta obuhvata sve radove koji se sprovode u cilju sprečavanja nastanka oštećenja ili sanacije nastalih oštećenja. Kako bi se na adekvatan način uočila potencijalna oštećenja neophodno je sprovoditi preglede, ali još važnije je preduzeti preventivne i zaštitne mjere.

Ukoliko postoje oštećenja neophodno je što prije uraditi popravku, sve u cilju da se kvalitet stanovanja u objektu održi na zadovoljavajućem nivou. Bitna stvar kod tekućeg održavanja objekta je da svi radovi koji se sprovode ne mijenjaju spoljašnji izgled zgrade i nemaju uticaj na zajedničke dijelove zgrade i njihovo korištenje.

Mnoge aktivnosti spadaju u tekuće održavanje objekta. To mogu biti jednostavniji poslovi poput krečenja i farbanja, ali može se raditi i o zamjeni obloga, radijatora, vodovodnih ventila, sanitarija, kao i drugih instalacija, a takođe se može mijenjati i unutrašnja i spoljašnja stolarija i bravarija.

Dijelovi u kući se grubo mogu podijeliti na zidove, podove, krov i krovnu konstrukciju.

Jako je bitno da se tekuće održavanje objekta, odnosno svakog njegovo dijela sprovodi redovno, kako bi se na adekvatan način očuvao kvalitet. Predlaže se pravljenje određene šeme, odnosno plana održavanja i provjeravanja ispravnosti objekta.

Podjela provjere ispravnosti može se zasnivati na dijelovima kuće, ali i na one poslove koji se rade na dnevnom ili mjesečnom nivou. Takođe, mogu se definisati i poslovi koji se rade u određeno doba godine, odnosno ljetnje, prolećne, zimske i jesenje aktivnosti.

Naravno, jako je bitno i podijeliti radove prema važnosti i definisati prioritete za popravku. Na ovaj način, pravljenjem određenog plana, omogućava se lakše i preglednije održavanje objekta i smanjuje se mogućnost pojave nekog oštećenja.

Preporuka je, takođe, da jedan ciklus tekućeg održavanja objekta traje 10 godina, što bi značilo da se kuća u periodu od deset godina okreči, a stolarija provjeri i po potrebi promjeni, što održava objekat u svježem i očuvanom stanju.

Posebnu pažnju treba obratiti na krov i krovnu konstrukciju, jer ako dođe do nekog oštećenja, velika je vjerovatnoća da će to uticati na ostatak kuće. Redovno pranje krova, kao i vizuelna provjera stanja krovne konstrukcije treba da budu bitan dio tekućeg održavanja kuće. Takođe, veliki problem mogu predstavljati električne instalacije kao i vodovodne cijevi, pa na njih treba obratiti pažnju i kontrolisati njihovo stanje.

Jako je bitno shvatiti da redovna kontrola i sprovođenje tekućeg održavanja objekta štede novac, iako to na prvu ne izgleda tako. Redovnim održavanjem doma sprečavaju se veći kvarovi i niz događaja koji mogu napraviti još veću štetu, a samim tim i dovesti do većih troškova.

Investiciono održavanje objekta

Investiciono održavanje objekta predstavlja radove većeg obima i kao što je već rečeno, obuhvata građevinsko – zanatske radove. Izvođenjem investicionih radova poboljšava se kvalitet zgrada kao i njihova tržišna vrijednost. Investiciono održavanje objekata bi trebalo da se sprovodi na svakih 10 – 15 godina.

Poslovi koji spadaju u investiciono održavanje objekta su nešto kompleksniji od onih koji se sprovode u okviru tekućeg održavanja objekta. Tu spadaju: pokrivanje krova, postavljanje ili promjena termoizolacije i hidroizolacije, izmjena načina grijanja objekta.

Zašto je neophodno investiciono održavanje objekata? Prije svega jer sve ima svoj vijek trajanja i sam objekat mijenja izgled i kvalitet tokom vremena. Takođe, pojavljuju se novi materijali na tržištu koji su dosta efikasniji nego već postojeći i prirodno je zamijeniti ih kako bi se unaprijedio kvalitet života u stambenim objektima. Pored novih materijala, pojavljuju se i nove tehnologije. Takođe, mogu se promijeniti i postojeći standardi definisani pravilnikom, što zahtjeva različite promjene.

Samim izvođenjem investicionih radova omogućava se komforniji boravak i život, ali se i obnavlja sam objekat i zadržava svoju tržišnu vrijednost, tako da postoji dupli dobitak. Održavanje tržišne vrijednosti je od izuzetnog značaja pogotovo ukoliko želite da prodate stan ili kuću. Kvalitet objekta će sigurno privući kupca i pomoći u opredjeljenju da baš vašu nekretninu izabere. Takođe, ukoliko se diže hipotekarni kredit, kvalitet će omogučiti dobijanje povoljnijeg kredita.

Kao što je već pomenuto, investicioni radovi, odnosno investiciono održavanje objekta zahtjeva nešto veća ulaganja i troškove, zbog same prirode poslova, njihovog obima i kompleksnosti.

U pojedinim zgradama to može biti olakšano na neki način, jer postoje fondovi gdje stanari uplaćuju određenu sumu za slučaj da se desi neki kvar. Međutim, često te rezerve nisu dovoljne za izvođenje investicionih radova, pa je neophodno da stanari doplate određeni iznos. Obzirom da to nije mala količina novca, od pomoći može biti ukoliko se za izvođenje potrebnih investicionih radova pronađe firma koja će omogućiti plaćanje na rate.

Takođe, postoje i takozvani kreditni programi koji pomažu pri ulaganju u investiciona održavanja i unapređenje kvaliteta života u stambenim objektima. Ovi programi omogućavaju zamjenu dotrajale stolarije, ali i zamjenu fasade, termo i hidroizolacije, odnosno ugradnju novih toplotnih sistema kao što su toplotne pumpe i fotonaponski sistemi.

Na kraju, bitno je još jednom naglasiti da je redovno održavanje objekata izuzetno bitno jer unapređuje kvalitet života, a isto tako i omogućava planiranje troškova, ujedno ih i smanjujući zbog smanjene mogućnosti pojave većih kvarova.

Vasa reklama ovdje