Podovi za podno grijanje

Foto: https://www.drvoprodex.com/

Kao što sam već rekao u prethodnom članku, podno grijanje je sistem grijanja koje se postavlja u pod ispod podnih obloga, a onda zatim cijeli pod predstavlja grejnu površinu.

Podno grijanje ima veliki broj prednosti u odnosu na druge vrste grijanja. Za početak mnogo je efikasnije, pa ćete trošiti manje energenta. Zatim, mnogo je „udobnije“, jer je temperatura u prostorijama po vertikali ali i generalno, dosta ravnomjernija, a što utiče na osjećaj komocije boravka u prostoru. Nije za zanemariti i vizuelni efekat, gdje u prostoru ne postoje radijatori, peći ili druga vidljiva toplotna tijela.

Vrste tj načini podnog grijanja

Podno grijanje izvodimo uglavnom na dva načina…

Prvi način je da izvedemo električno podno grijanje, gdje se u cijelu površinu poda postavljaju električni grijači koji putem otpora pretvaraju električnu energiju u toplotnu.

Drugi način je da u pod položimo cijevi, a zatim kroz njih pumpamo toplu vodu ili neku drugu tekućinu poput antifriza. Izvor tople vode može biti toplotna pumpa, plinski bojler ili klasična peć na kruto gorivo.

Generalno drugi način je trajniji, fleksibilniji, efikasniji i obično se ugrađuje u novogradnje. Električno podno grijanje pogodno je za renoviranja.

Estrih za podno grijanje

Estrih za podno grijanje treba biti pravilno izveden i dobro osušen prije nego grijanje pustite u pogon.

Neko pravilo je da treba proći minimalno 21 dan sušenja estriha, a u nekim slučajevima i duže. U principu estrih treba da se suši dok ne dosegne maksimalno 1.8% vlage prije polaganja obloga. Sam estrih ne smije imati pukotine, te treba da je čvrst, gladak i kompaktan.

Minimalna debljina estriha na podnom grijanju je obično 35 mm, ali je obično deblja i iznosi i do 6-7 cm.

Vrste podova na podnom grijanju

Glavna mana podnog grijanja je u tome da vas ograničava kakvu vrstu poda možete postaviti u prostorijama koje imaju podno grijanje.

Podne obloge tj. podovi moraju imati visoku toplotnu provodljivost. Sve podne obloge koje imaju toplinski otpor veći od 0.15 m² K/W nisu pogodne za podno grijanje.

Podloge koje imaju veliku dilataciju tj širenje i sakupljanje takođe nisu pogodne za podno grijanje zbog raspona temperatura kojem će ove podloge biti izložene.

Podloge koje mogu upiti vlagu ili se rasušiti poput parketa od punog drveta takođe nisu pogodne za podno grijanje.

Idealan materijal za podno grijanje je kamen i keramika. Manje idealne ali pogodne podloge zavisno od proizvođača su razne PVC obloge, epoksi podovi, pojedine vrste laminata, linoleum, pojedine vrste tekstilnih obloga, te višeslojni parketi.

Podovi za podno grijanje

Kamen i keramika

Kamen i keramika zadovoljavaju sve uslove podnog grijanja, a jedina mana im je što postoji mogućnost da se nekima odabir ovih materijala ne sviđa radi mogućeg izgleda i osjećaja prostora.

Višeslojni parketi i podovi

Višeslojni (dvojslojni ili troslojni) parketi su takođe dopustivi kod podnog grijanja, ali zavisno od proizvođača moguće je da ćete biti ograničeni na određene maksimalne temperature poda, što uz nedovoljnu izolaciju objekta može značiti i nemogućnost zagrijavanja prostora.

Ovakvi parketi ne bi smjeli biti vlažni više od 8%. Vlaga u prostorima sa ovakvim parketima i podnim grijanjem bi trebala da varira između 40% i 60%.

Treba napomenuti da višeslojni parketi smanjuju za određeni procenat efikasnost podnog grijanja u odnosu na kamen i keramiku jer su sami višeslojni parketi po svojoj prirodi dosta bolji izolatori od kamena i keramike.

Parketi

Parketi od punog drveta su nepogodni za podno grijanje. Toplota poda ne samo da će uticati na dodatno rasušivanje parketa, nego samo drvo ima tendenciju da kupi vlagu iz vazduha, što dovodi do naizmjeničnog bubrenja i rasušivanja, a posljedično i do krivljenja i odljepljivanja parketa.

Masivni podovi

Kao i parket masivni pod je pravljen od punog drveta. Kao takvi, iz istih razloga koji su navedeni u prethodnom pasusu, nisu pogodni za podna grijanja.

Laminati

Laminati se jako razlikuju od klase od klase kao i od proizvođača do proizvođača. Neki su potpuno kompatibilni sa podnim grijanjem, a neki nisu i postoji mogućnost oštećenja ako ih upotrebite.

Da li je laminat kompatibilan i pogodan za podno grijanje trebalo bi da uvidite nakon razgovora sa proizvođačem laminata.

Vinilni podovi

Vinilni podovi su podovi napravljeni od više slojeva PVC materijala ojačanih staklenim vlaknima. Otporni su na vlagu i na visok raspon temperatura. Zbog ovih razloga pogodni su za podno grijanje.

Tekstilne podloge i tepih

Tepisi od ruba do ruba nisu preporučeni za površine sa podnim grijanjem osim ako nisu sertifikovani za podno grijanje. Dekorativni tepisi manjih površina neće predstavljati problem u prostorijama sa podnim grijanjem i mogu se koristiti.

Epoksidni podovi

Epoksi podovi su podovi napravljeni od smješe raznih epoksidnih smola i agregata. Otporni su na vlagu i drastičan raspon temperatura. Samim tim podovi od epoksija su pogodni za podno grijanje.

Vasa reklama ovdje