Modularne kuće ilustracija

Modularne kuće predstavljaju podtip montažnih kuća, tj. jedne su od vrsta montažnih kuća. Sastoje se od dijelova, odnosno modula (obično kvadratnog ili pravougaonog oblika) koji su prethodno izrađeni u fabričkim uslovima, odnosno čak 60-90% modularnih kuća je završeno u fabrici.

Gotovi proizvodi se nakon izrade u fabrici transportuju do određene lokacije, gdje se montiraju.

Modularne kuće se pogrešno mogu smatrati mobilnim kućama, što nisu, već su to samo kuće čiji su dijelovi izgrađeni van lokacije na kojoj će se nalaziti ta modularna kuća. Modularne kuće se mogu nazivati fabrički izgrađene, sistemski izgrađene ili montažne kuće.

Izgradnja modularnih kuća

Modularne kuće se uglavnom izrađuju od materijala koji se koriste i za izgradnju standardnih kuća. Najčešće korišteni materijali su drvo, čelik, beton, cigla ili kamen, drveni podovi unutra, a za eksterijer se još koriste i granitne dekoracije i pultovi.

Moduli, tj. dijelovi modularne kuće se zasnivaju na standardnim kontejnerima propisanih dimenzija, strukture, kao i tehnike građenja i slaganja. Moduli su glatkih zidova, sjajne bijele boje i posjeduju neophodnu opremu za telekomunikaciju, klimatizaciju, struju, vodu za piće, kanalizaciju. Moduli se mogu ugraditi u već postojeće objekte na datoj lokaciji ili se mogu sagraditi samostalno. Više modula se kombinuje za komplikovanije oblike.

Izgradnja modularnih kuća ne zavisi od vremenskih uslova, odnosno nema prekida radova zbog vremena. Zbog toga što se izrađuju u fabrikama, mogu biti gotove i za nekoliko nedelja, za razliku od klasičnih kuća, čija izgradnja traje mjesecima, pa i godinama.

Tačno vrijeme izgradnje modularne kuće zavisi i od njene veličine, vremena potrebnog za dobijanje dozvole za izgradnju, kao i od toga da li se gradi po standardnim propisima ili kupac zahtijeva odgovarajuće izmjene. Takođe, modularne kuće se smatraju ekološki prihvatljivim obzirom da se naručuju određene količine za izgradnju i samim tim nema puno otpadnog materijala.

Modularne kuće mogu se izgrađivati prema vašoj želji ili po standardnim planovima i specifikacijama. Kada su potpuno izgrađene, gotovo i da ne mogu da se razlikuju od kuća izgrađenih konvencionalnom gradnjom.

Namjena modularnih kuća je raznovrsna. Mogu se koristiti kako za dugotrajne, tako i za privremene projekte. Neki od njih su građevinski kampovi, civilni i vojni stanovi, industrijski objekti, ali i škole i učionice. Takođe, mogu se koristiti i u udaljenim i ruralnim oblastima, kao i oblastima sa problematičnom klimom gdje konvencionalna gradnja ne bi bila moguća.

Koriste se i za obezbjeđivanje privremenih objekata kao što su toaleti. Pored toga, zbog svoje prenosivosti pogodni su za izgradnju objekta prilikom održavanja događaja na lokacijama gdje postojeći objekti nisu dostupni.

Modularne kuće se razlikuju od mobilnih kuća i ne treba da ih smatramo sinonimima. Za razliku od mobilnih kuća koje su prenosive i nisu fiksirane za zemljište, modularne kuće imaju temelj i nije moguće premještati ih. Takođe, potpuno drugačije su zakonski regulisane. Modularne kuće smatraju se nekretninom, dok su mobilne kuće lična imovina i potpuno drugačije se oporezuju.

Često se postavlja pitanje da li se modularne kuće zapravo mogu smatrati kućama i da li su dovoljno visokog kvaliteta. One se klasifikuju kao kuće, obzirom da se poštuju propisi stambene izgradnje, permanentne su, vode se kao nepokretnosti i može se im se procijeniti cijena.

Takođe, modularne kuće jesu dobar izbor i smatraju se visokokvalitetnim objektom. Kao što je već rečeno, ne mora se voditi računa o pravnim stvarima, obzirom da se poštuju svi građevinski zahtjevi.

Modularne kuće su se takođe odlično pokazale u ekstremnim vremenskim uslovima, čak bolje i od kuća konvencionalne građe.

Prednosti i mane modularnih kuća

  1. Brzina izgradnje – Zbog samog načina proizvodnje modularnih kuća smanjuje se dužina radova za gotovo 50%. Omogućava se istovremena izgradnja podova, zidova, plafona, rogova i krova, koji se zatim spajaju u jedinstvenu konstrukciju. Kod konvencionalne gradnje to nije izvodivo jer se zidovi ili krov ne mogu graditi dok podovi ne budu gotovi. Na ovaj način se, pored skraćivanja vremena gradnje, smanjuju i troškovi rada i nadzora.
  2. Izgradnja unutar fabrika – Kao što je već rečeno, izgradnja modularnih kuća vrši se unutar fabrika i vremenski uslovi ne mogu produžiti ili potpuno prekinuti radove. Na ovaj način se povećava efikasnost rada i smanjuje se mogućnost oštećenja materijala.
  3. Kvalitet – Modularne kuće se grade u skladu sa odgovarajućim lokalnim i nacionalnim propisima. Takođe, podliježu brojnim kontrolama i inspekcijama kojima se vrši potvrda kvaliteta. Svaki od modula se transportuje do mjesta izgradnje i zbog toga mora svaki dio biti izgrađen tako da izdrži transport. U poslednje vrijeme se često koriste takozvane strukturalne izolovane ploče koje umnogome doprinose kvalitetu i pružaju bolje performanse od standardnih materijala koji se koriste za izgradnju kuća. Strukturalne izolovane ploče predstavljaju kombinaciju panela i izolacione pjene od poliuretana zatvorenih ćelija ili ekspandiranog polistirena. Neke od karakteristika koje daju prednost ovom materijalu jesu: nepropusnost za vazduh, pa zbog toga imaju odlične termičke performanse; odlična otpornost na vlagu i hladnoću, otpornost na kompresiju. Pored funkcionalnih karakteristika, imaju i estetsku ulogu. Mogu se uklopiti u estetiku već postojeće zgrade, a takođe se, kada su potpuno izgrađene, ne razlikuju od konvencionalnih kuća.
  4. Fleksibilnost – Modularne kuće su pogodne ukoliko je potrebna nadogradnja visokih zgrada, a takođe, i kada ako se izmjeni potreba, moguće ih je rastaviti i koristiti module za narednu gradnju.
  5. Mala količina otpada – Obzirom da postoje predviđeni planovi po kojima se modularne kuće izgrađuju, proizvođači imaju mnogo bolji uvid u to koliko je materijala potrebno za izgradnju. Koriste se standardne dužine drveta, zidnih ploča, a pored toga koriste se i posebne mašine za precizno sječenje materijala, čime se obezbjeđuje veća iskoristivost. Prema određenim istraživanjima, potrošnja materijala se može smanjiti za čak 90% ukoliko se praktikuje modularni tip gradnje.
  6. Ekološki prihvatljiv proces izgradnje – Kao što je rečeno, modularnim tipom gradnje se u velikom procentu smanjuje količina otpadnog materijala. Takođe, svi moduli se izgrađuju u fabrički kontrolisanim uslovima, a mogu se i reciklirati. Sve ovo povoljno utiče na životnu sredinu i čini modularni tip gradnje ekološki prihvatljivim.

Postoje i određeni nedostaci kada su modularne kuće u pitanju. Prije svega, sam transport modularnih dijelova zahtjeva puno prostora i adekvatnu opremu. Zbog proizvodnih ograničenja i samog transporta, dimenzije modula mogu biti ograničene što može prouzrokovati probleme prilikom same izgradnje kuće.

Takođe, modularne kuće nisu još uvijek postale tako popularne kao kuće konvencionalne gradnje, pa to može uticati na procjenu vrijednosti same kuće.

Iako postoje određene mane vezane za modularnu gradnju, dosta je veći broj prednosti koje olakšavaju izgradnju kuća. Treba imati i u vidu da modularni tip gradnje može biti i do 15% jeftiniji u odnosu na konvencionalnu gradnju.

Proizvođači modularnih kuća

Ovdje sam naveo neke od proizvođača i kompanija modularnih kuća koje posluju na Balkanu, a koje sam uspio da iskopam:

 Lista je složena abecedno. Ako želite dodati nekog proizvođača modularnih kuća, možete me kontaktirati putem kontakt stranice. Uslov je da je proizvođač registrovana firma i da ima veb sajt.

 

 

 

Vasa reklama ovdje