Kiša na staklu prozora

Napokon ste odlučili da potrošite teško zarađeni novac i nadogradite stolariju i ulazna vrata ili ste pak u novogradnji kao i mi i zbunjuju vas kategorije vodonepropusnosti (vodonepropustljivosti?) prozora i vrata? Na pravom ste sajtu, ovdje ću da ih pojasnim i navedem njihove vrijednosti u nekim narodski razumljivim veličinama.

Vodonepropustljivost prozora i vrata u Evropskoj Uniji definisana je standardom EN 1027. To je standard koji definiše propusnost vode kroz prozore ali na kompletno ugrađenim prozorima i vratima (ugrađenim po specifikacijama proizvođača).

U principu ovaj test se izvodi tako što gotov proizvod ugrađen, se testira prskanjem površine prozora i rama pod određenim pritiskom, a zatim se mjere rezultati, tj. na kojem pritisku će doći do prodora vode kroz vrata ili prozor tokom datog test vremena od 5+n minuta.

Jednom testiran prozor dobija ocjenu u vidu klase označene oznakama od 1A do 9A ili posebnu specijalnu klasu Exxxx ako uspije izdržati pritiske veće od 600 Pascala.

Sledeća tabela prikazuje klase koju prozor i vrata dobijaju na osnovu izdržanog pritiska. Ja sam u tabelu i dodao brzinu vjetra sa kišom potrebnu da proizvede takav pritisak.

Ipak, treba reći da snažan vjetar može dovesti do deformacije okvira prozora ili vrata te samim tim ovu tabelu treba uporedno provjeravati i sa otpornošću prozora na udare vjetra, a koju takođe možete pronaći na našem sajtu.

KLASAPRITISAKBRZINA
1A0 Pa0 km/h
2A50 Pa32,2 km/h
3A100 Pa45,53 km/h
4A150 Pa56,67 km/h
5A200 Pa64,39 km/h
6A250 Pa72 km/h
7A300 Pa78,87 km/h
8A450 Pa96,59 km/h
9A600 Pa111,54 km/h
E650650 Pa114,18 km/h
E750750 Pa124 km/h
E900900 Pa136,6 km/h
E10501050 Pa145 km/h
E12001200 Pa160 km/h
E13501350 Pa165 km/h
E15001500 Pa178 km/h
E16001600 Pa179,14 km/h

Po ovoj tabeli prozori sa oznakom 1A označavaju da na kiši bez vjetra neće propustiti vodu u roku od 15 minuta. Prozor sa oznakom 2A označava da sa povećanjem pritiska vode na 50 Paskala (31,668 km/h) neće propustiti vodu u roku od 20 minuta (15+5) i sve tako idemo do klase 9A koja označava da će prozor propustiti vodu tek nakon kiše sa vjetrom brzine od 112 km/h u trajanju od 55 minuta tj. pritiska od 600 Pa.

Nakon ovih pritisaka i brzina, prozor i vrata mogu da dobiju i oznaku Exxxx (gdje je xxxx pritisak). Ova oznaka označava da prozor može izdržati dati pritisak tokom 5 minuta. Znači ovdje se vrijeme više ne povećava jer se već zalazi u neke ekstremne situacije sa jakim vjetrovima.

Na našem području ne bi smo trebali nikako ugrađivati prozore niže od 4A klase (150 Pa / 54,581 km/h).

Siguran sam da postoji mogućnosti da poneki proizvođač prozora ne navodi ove vrijednosti tačno (lažira ih) i da te specifikacije proizvođača treba uzeti sa rezervom ili tražiti dodatne rezultate testova u vidu sertifikata od nezavisnih strana.

Reference:

Vasa reklama ovdje