Serklaž je beton armiran željezom kojem je glavna uloga da ukruti zid ali i da ravnomjerno prenosi opterećenje međuspratne konstrukcije u zidanim sistemima gradnje. Često se pogrešno vertikalni serklaž naziva stubom.

To je u principu najčešće onaj betonski dio koji vidimo na ćoškovima, sredinama zidova i presjecima kuća u izgradnji kao i horizontalni betonski dio iznad prozora i otvora u zidovima.

Podjela i tipovi serklaža

Serklaži mogu biti:

  • vertikalni
  • horizontalni

Vertikalni serklaži se izvode na uglovima zidova, na spojevima zidova i na krajevima zidova. Često se brkaju sa stubovima. Obično su visine cijelog sprata, a ako je visina sprata preko 6 metara potreban je i serklaž na sredini te visine.

Horizontalni serklaži se zivode na krajevima međuspratnih konstrukcija, iznad prozora, vrata i bilo kojih drugih otvora površine veće id 1.5 m2.

Kako razlikovati serklaže od stubova i greda?

Često brkamo serklaže sa betonskim stubovima i gredama. Serklaži primarno služe za ukrućivanje zidova i prenos opterećenja u zidanim sistemima, dok stubovi i grede su glavni noseći elementi za prenos opterećenja objekta u skeletnim sistemima gradnje.

Najlakše je razlikovati stubove i grede od serklaža prilikom gradnje objekta.

Naime, stubovi i grede se uvijek cjelokupno rade u oplati, znači ako vidimo oplatu bez zida okolo u pitanju je stub (vertikalno) ili greda ponegdje zvana i podvlaka (horizontalno).

Kod serklaža je suprotno, prvo se zida zid zatim se stavlja oplata, a zid glumi oplatu sa minimalno dve stvari.

Armiranje serklaža

Kako ja nisam majstor ovaj dio mogu reći samo ugrubo sa rizikom da pravim grešku, pa bih cijenio da me neko od čitalaca ispravi.

Serklaži se izvode na ćoškovima i na obe strane gdje god je otvor veći od 1.5 m2. Mogu biti raznih dimenzija ali prema gradnja.me portalu ovo su neki standardi koliko maksimalni razmak može biti prema debljini serklaža:

  • 5.0 m za zidove debljine 19 cm
  • 6.0 m za zidove debljine 24 cm
  • 6.5 m za zidove debljine 29 cm
  • 7.0 m za zidove debljine 38 cm

Uglavnom se armiraju sa 4 armaturne šipke, ali po potrebi mogu i sa više, što je posao statičara da ustanovi šta je najefikasnije rješenje. Šipke se povezuju uzengijama na tačno određenoj distanci.

Eurokod specifikacija obavezuje da armature serklaža moraju činiti 0.8% širine serklaža ali da ukupan presjek armature ne smije biti manji od 2 cm kvadratna. Ovo u praksi znači da je minimalna debljina armature u serklažu osmica, tj ona koja ima prečnik od 8 milimetara.

Primjer u praksi

Ako imamo serklaž dimenzija 19×19, površina poprečnog presjeka tog serklaža je 361 cm2. 0.8% od toga je 2.88 cm2.

Minimalni poprečni presjek armature za taj serklaž bi bio 2.88 / 4 = 0.72, što odgovara armaturi debljine 10 mm.

U ovom slučaju stručnjaci navode da bi uzengije trebale biti prečnika 6 mm i postavljene na rastojanju od 30 cm.

To bi bilo ukratko to, kako se bliži gradnja kuće, vjerovatno ću imati još ovakvih tekstova, na teme koje mi zapnu za oko.

Reference

 

Vasa reklama ovdje