Betoniranje primjer

Guglajući građevinske pojmove, pogotovu iz Bosne i Hercegovine, nalijetaćemo na izraze beton, cement, malter, mort, žbuka i malta… U ovom tekstu površno, objašnjavam razlike i sličnosti između navedenih od kojih su neki sinonimi…

Cement

Cement je mineralni i vezivni građevinski materijal. Dobija se mljevenjem klinkera, materijala koji se dobija pečenjem krečnjaka i gline na 1450 stepeni celzijusa. Najčešći cement koji srećemo je hidraulični cement (postoje još i nehidraulični). Hidraulični cement se stvrdnjava hidratacijom materijala, tj. dodavanjem vode.

Osnova je svih betona i većine maltera.

Beton

Beton je građevinski materijal koji dobijamo miješanjem cementa, agregata (šljunak) i vode. Beton za razliku od maltera koristi i krupniji agregat poput šljunka različitih veličina što mu daje veću čvrstoću. Takođe betoni se miješaju sa manjom količinom vode od maltera.

Betone najčešće dijelimo prema čvrstoći – tehnički zvano prema marki betona. To su oznake betona MB, a najčešće su  10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Brojevi preko 60 označavaju specijalne vrste betona. Sve ove betone možemo dalje podijeliti prema uslovima pripreme…

Betoni se prema uslovima spremanja dijele na:

 • Betoni prve kategorije (B.I) poznati i kao MB 10, MB 15, MB 20 i MB 25. Ovi betoni se smiju upotrebljavati samo na gradilištu gdje se pripremaju i za njih nisu potrebna dodatna ispitivanja i mjere pod uslovom da je upotrebljena propisana količina cementa.
 • Betone druge kategorije (B.II) MB 30, MB 35 i više, svi transportovani betoni, te specijalne vrste betona (iznad MB 60). Ovi betoni zahtjevaju ispitivanje konstrukcije i uslova građenja, te ispitivanje očvrslih uzoraka betona.

Kako betoni imaju mnogo namjena, tako postoji i podjela prema namjeni:

 • pumpani beton – beton koji dovozi kamion mikser i pumpa ga na određenu visinu pumpa
 • vodonepropusni beton – beton koji uslijed dodatnih aditiva kao i tehnike ugradnje ne dozvoljava prodor vode
 • termoizolacioni beton
 • armirani beton – beton u koji je postavljena armatura (mreža) i tako dobija bolje mehaničke karakteristike
 • hidrotehnički beton
 • dekorativni beton
 • betoni za zaštitu od zračenja
 • betoni sa poboljšanom zvučnom izolacijom
 • betoni za kolovozne strukture
 • prednapregnuti betoni

Malter (mort i žbuke)

Malter (često i poznat pod pojmovima žbuka ili mort) je vezivni materijal koji dobijamo miješanjem veziva (kreč ili cement), sitnijeg agregata (do 4 mm) i vode.

Malteri imaju niz podjela… Jedna od podjela je po čvrstoći:

 • M1 (malter pravljen od kreča)
 • M2 (malter pravljen od kreča i cementa čvrstoće do 2.5 N/mm2)
 • M2a (malter pravljen od kreča i cementa čvrstoće do 5 N/mm2)
 • M3 (malter pravljen od cementa čvrstoće do 10 N/mm2)
 • M3a (malter pravljen od cementa čvrstoće do 20 N/mm2)

Postoji i podjela prema namjeni gdje imamo:

 • malter za zidanje (u Hrvatskoj je ovaj malter poznat pod pojmom mort)
 • malter za žbukanje (u Hrvatskoj je ovaj malter poznat pod pojmom žbuka)
 • malter za injektiranje
 • vatrootporni malteri

Malter za zidanje – mort

Malter za zidanje – mort je malter (najčešće se ovaj pojam koristi u hrvatskom jeziku) koji služi za povezivanje građevinskih elemenata najčešće cigle.

Malter za žbukanje

Malter za žbukanje je malter (najčešće se ovaj pojam koristi u hrvatskom jeziku) koji služi za nanošenje na zidove i plafone. Može biti jednoslojni ili višeslojni, a po namjeni malter za žbukanje može biti:

 • unutrašnji malter / žbuka
 • vanjski malter / žbuka
 • ukrasni malter
 • hidroizolacioni malter
 • termoiziolacioni malter

Malter za injektiranje

Malter za injektiranje (injektovanje ???) je malter koji služi za popravak i restauraciju starih zidova.

Vatro-otproni malteri

Vatro-otporni malteri su malteri za vezivanje vatro-otporne cigle u pećima, roštiljima, dimnjacima i svim mjestima gdje očekujemo visoke temperature. Najpoznatiji predstavnik ovih maltera kod nas je tzv šamotni malter.

Vasa reklama ovdje