Badža primjer

Badža ili krovna kućica je posebna vrsta pokrivene ispupčine na krovu, koja u modernim vremenima predstavlja jednostavan način povećanja korisnog prostora i m2 u potkrovlju.

Iako badža može da se planira odmah prilikom izgradnje kuće, ona je jedan od najčešćih zahvata pri renoviranju potkrovlja i izgradnji mansarde.

Istorija i naziv

Pojam ove posebne izbočine na krovu varira od regije do regije na domaćem prostoru…

U Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori ovaj dio krova poznat je kao “badža”, u Hrvatskoj je poznat kao “badža” i “krovna kućica”, u Dalmaciji, Istri, Hercegovini i Crnoj Gori kao “luminar”.

Razbacano po regijama bez nekog ustaljenog pravila, neko sve kuće sa ovakvom izbočinom naziva “vile”, a arhaično se ponegdje koristila i riječ “viđenica”.

Na engleskom ovaj pojam poznat je kao „dormer“, a na njemačkom jeziku „dachgaube“. Sam naziv badža je turcizam i originalno je označavao dimnjak.

Većina istoričara tvrdi da je badža ili krovna kućica nastala prvobitno kao otvor za ispuštanje dima iz ognjišta, što se poklapa sa navedenim turcizmom, ipak u zapadnoj Evropi u 14 stoljeću, krovne kućice su bile prostori za spavanje i za ventilaciju.

Badže su postale popularne tokom 17-og stoljeća zahvaljujući Pariskom arhitekti Francois Mansartu (Fransoa Mansar).

Danas u modernom vremenu ove kućice nisu ni odvod dima ni ventilacija. One su efikasan način povećanja broja kvadrata u potkrovlju, a često i zanimljiv vizuelni detalj. Ipak njihovo izvođenje nije jednostavno i nekad može biti po mom subjektivnom mišljenju kičasto.

Oblici i tipovi badža tj krovnih kućica

Badže mogu biti raznih oblika. Sa stanovišta broja strehi, mogu biti:

 • jednostrešne badže
 • dvostrešne badže
 • trostrešne badže

Ipak i one mogu biti u različitim oblicima, sa podzidama ili bez njih u obliku obrve ili trougla koji direktno izbija iz krova.

Prednosti i mane badže

Krovne kućice imaju mnoge prednosti ali i mnoge mane u odnosu na nepostojanje istih.

Prednosti

 • povećanje kvadrature potkrovlja
 • povećanje zapremine potkrovlja
 • moguće dobiti zanimljiv vizuelni izgled kuća
 • vertikalno prozorsko krilo (naspram kosog krovnog krila ili nikakvog)
 • zanimljiviji pogled u odnosu na recimo krovne prozore

Mane

 • povećanje cijene izvođenja zbog dodatnog materijala i izolacije
 • komplikovanija konstrukcija krova
 • potrebna povećanja pažnja za pravilno izvođenje
 • manje svjetlosti u odnosu na krovne prozore

Korisni savjeti

 • pažljivo planirajte odvodnju i nagibe krova badže
 • ako radite nadogradnju krova tj pravite krovnu kućicu naknadno, obavezno dobro izvedite spajanje iste sa ostatkom konstrukcije krova
 • visina badže na najnižem dijelu ne bi trebala biti ispod 2 metra
 • bolje je imati jednu veću badžu nego dvije manje
 • ako badža ima zid sa strane, spajanje zida sa krovom je najkritičnije mjesto za ulaz vlage pa prilikom izvođenja obratite izuzetnu pažnju na taj dio
 • izuzetno je važno za izgradnju badže koristiti suvu građu

Šta je alternativa krovnim kućicama?

Jedina prava alternativa krovnim kućicama su krovni prozori. Imaju dosta prednosti ali donose i cijeli niz drugih problema ali više o tome u članku: krovni prozori ili badža.

Reference:

Vasa reklama ovdje